Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

3094 05b8 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaSTYLTE STYLTE
9078 f33a
Reposted frompengin pengin viaSTYLTE STYLTE

June 06 2017

yeswecan
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu vianicciekawego nicciekawego
1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viapierdolony pierdolony
yeswecan
7094 d870
Reposted fromundertow undertow viaMaryiczary Maryiczary
yeswecan
  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromIriss Iriss viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
yeswecan
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaAmericanlover Americanlover

May 21 2017

yeswecan
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viastarryeyed starryeyed

May 02 2017

yeswecan
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viacoolenough coolenough

April 28 2017

yeswecan
Zawsze rzucaj się na głęboką wodę, tam zawsze dalej jest do dna.
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka vialuba luba
yeswecan
yeswecan
yeswecan
Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu vialuba luba

April 18 2017

yeswecan
5086 5899
yeswecan
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viastarryeyed starryeyed

April 11 2017

yeswecan
2264 49cc
Reposted fromMatalisman Matalisman viagrzej grzej
yeswecan
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viagrzej grzej
3094 05b8 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho via404found 404found
yeswecan
4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony viaupinthesky upinthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl