Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

yeswecan
Zawsze rzucaj się na głęboką wodę, tam zawsze dalej jest do dna.
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka vialuba luba
yeswecan
yeswecan
yeswecan
Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu vialuba luba

April 18 2017

yeswecan
5086 5899
yeswecan
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viastarryeyed starryeyed

April 11 2017

yeswecan
2264 49cc
Reposted fromMatalisman Matalisman viagrzej grzej
yeswecan
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viagrzej grzej
3094 05b8 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho via404found 404found
yeswecan
4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony viaupinthesky upinthesky

April 02 2017

yeswecan
1619 357b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viailoveblood iloveblood
yeswecan
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viailoveblood iloveblood
yeswecan
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viailoveblood iloveblood
yeswecan

March 27 2017

yeswecan
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viaumierajstad umierajstad
5233 9671

March 23 2017

yeswecan
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover

March 21 2017

8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viaAmericanlover Americanlover
yeswecan
Bać się i robić - to jest odwaga!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl