Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

yeswecan
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover

March 21 2017

8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viaAmericanlover Americanlover
yeswecan
Bać się i robić - to jest odwaga!

March 20 2017

yeswecan
6603 f8a0 500
Sasha Kitayeva
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
yeswecan
yeswecan
7028 0292
Reposted fromiamstrong iamstrong viastarryeyed starryeyed

March 11 2017

yeswecan
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaupinthesky upinthesky

March 10 2017

yeswecan
1444 b5a3 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel

March 07 2017

yeswecan
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough

March 01 2017

yeswecan
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
yeswecan
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaupinthesky upinthesky
4053 cb8d
Reposted fromshitsuri shitsuri viaumierajstad umierajstad

February 15 2017

yeswecan
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted fromchocoway chocoway viashitsuri shitsuri
yeswecan
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaAmericanlover Americanlover

February 14 2017

yeswecan
1919 edac 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover

July 08 2015

yeswecan
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viaxopolly xopolly

June 26 2015

6944 65a8 500

June 24 2015

yeswecan
5680 c5e5
Reposted frompeper peper viafriends friends
yeswecan
Reposted frommartynienia martynienia
yeswecan
Wyobraź sobie, że istnieje taki bank, który każdego ranka wpłaca na twoje konto 86.400 złotych. Bank jednak nie kumuluje środków. Co noc twoje konto wyzerowuje się do ostatniego grosza, przepada zatem wszystko, czego nie wydałeś w ciągu dnia. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Pewnie wybierałbyś codziennie wszystkie wpłacone środki. Każdy z nas ma rachunek w tym banku. Banku, który nazywa się Czas. Każdego ranka otrzymujesz 86.400 sekund. Ten bank nie przechowuje środków i nie daje ci możliwości przelewania ich na inne rachunki. W nocy nadwyżka środków zostanie anulowana. Nie możemy niczego zwrócić ani spożytkować naszego kredytu z dnia jutrzejszego. Mamy tylko to, co otrzymaliśmy dziś...
Reposted fromorchis orchis viaNoemiJustine NoemiJustine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl