Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

yeswecan
4384 b571 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

October 29 2017

yeswecan
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viamerkaba merkaba
yeswecan

October 27 2017

3132 d008
Reposted frombrumous brumous viasimplyfalling simplyfalling
yeswecan
7560 3c10
Reposted from4desire 4desire viasimplyfalling simplyfalling
yeswecan

October 20 2017

yeswecan
3696 7606 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaifyouleave ifyouleave
yeswecan

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viaifyouleave ifyouleave
yeswecan
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"
Reposted fromcorazon corazon viaupinthesky upinthesky

October 16 2017

yeswecan
5883 98d7
yeswecan
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
yeswecan
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss

October 13 2017

yeswecan
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina viaupinthesky upinthesky
3377 0475

October 10 2017

yeswecan
3794 b2e8
Reposted from0 0 viaalexandersmith8805 alexandersmith8805

October 08 2017

yeswecan

September 30 2017

yeswecan

September 28 2017

yeswecan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl