Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

yeswecan
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted fromchocoway chocoway viashitsuri shitsuri
yeswecan
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaAmericanlover Americanlover

February 14 2017

yeswecan
1919 edac 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover

July 08 2015

yeswecan
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viaxopolly xopolly

June 26 2015

6944 65a8 500

June 24 2015

yeswecan
5680 c5e5
Reposted frompeper peper viafriends friends
yeswecan
Reposted frommartynienia martynienia
yeswecan
Wyobraź sobie, że istnieje taki bank, który każdego ranka wpłaca na twoje konto 86.400 złotych. Bank jednak nie kumuluje środków. Co noc twoje konto wyzerowuje się do ostatniego grosza, przepada zatem wszystko, czego nie wydałeś w ciągu dnia. Co byś zrobił w takiej sytuacji? Pewnie wybierałbyś codziennie wszystkie wpłacone środki. Każdy z nas ma rachunek w tym banku. Banku, który nazywa się Czas. Każdego ranka otrzymujesz 86.400 sekund. Ten bank nie przechowuje środków i nie daje ci możliwości przelewania ich na inne rachunki. W nocy nadwyżka środków zostanie anulowana. Nie możemy niczego zwrócić ani spożytkować naszego kredytu z dnia jutrzejszego. Mamy tylko to, co otrzymaliśmy dziś...
Reposted fromorchis orchis viaNoemiJustine NoemiJustine
yeswecan
5957 9e3d
Reposted fromTaieri Taieri viaumierajstad umierajstad
yeswecan
yeswecan
8617 78d2
Reposted fromdelgada delgada viaAmericanlover Americanlover
8320 d382 500
yeswecan
yeswecan
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja viaumierajstad umierajstad
yeswecan
1462 6f87 500
Reposted fromlouse louse
yeswecan
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viastarryeyed starryeyed
yeswecan
7671 2abb
Reposted fromunforgiving unforgiving
yeswecan
8021 88a9 500
Tomasz Michniewicz "Swoją drogą"
Reposted byifuhavetoaskniskowostrangemeviolethill

June 15 2015

yeswecan
7622 5c01
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viadianthuss dianthuss

June 12 2015

yeswecan
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaMerrry98 Merrry98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl